CZ SK

ZWCAD + 2015 - Servis Pack 2

ZWCAD+2015 SP2.1 přichází s novými zajímavými funkcemi jako je převrácený směr kótování, 3GB OS přepínač a nový tisk rastrových obrázků (BMP/JPEG) a také některé vylepšení s často používanými nástroji pro jednodušší použití správce reference, správce licence, rychlý výběr, úprava kóty na místě, PROPOBJLIMIT nastavení, detaily a užitečné zprávy pro některé příkazy (zkosit/zaoblení/otevřít soubor), v neposlední řadě SP2 opravil více než 160 chyb/požadavků nahlášené zákazníky.

Stáhnout a vyzkoušet

ZWCAD+ 2015

 

Jak spustit aktualizaci (update)

v ZWCAD+ 2015

1. Nové funkce

1.1 AIDIMFLIPARROW - převrácení kótovacích šipek
Šipku můžete převrátit lineárně/zarovnaně/úhlově/délkou oblouku/poloměrem/průměrem kót.
Převrácená kóta - zwcad 2015 sp2
Opraveníé chyby:
Ÿ 8888 - po převrácení šipek, pokud opakujete příkazy zpět/dopředu, můžete získat více šipek
Ÿ 8889 - nelze převrátit šipky jejichž styl je nedílný, architektonický nebo šikmý
Ÿ 8892 - nelze převrátit šipky zalomeného lineárního kótování
Ÿ 8895 - příkaz AIDIMFLIPARROW v příkazovém řádku, vybere nekótované entity, zruší příkaz, znovu vybere nekótované entity, ZWCAD+ se vypne.
Ÿ 8898/8911 – pokud uložíte výkres dřívější verze DXF souboru formátu jako DXF2004 nebo DXF2000, převrácená šipka se automaticky převrátí zpět.

1.2 Přepínač 3GB OS  - do ZWCAD+ umístí více paměti v 32 systému.
Pokud pracujete v 32 bitovém systému, zapnutí 3GB přepínače umístí do ZWCAD+ více paměti. Ve fyzické paměti je 3GB, zapnutí přepínače může v ZWCAD+ zabrat 1,8GB až 2,0GB, pokud je fyzická paměť více jak 4GB, ZWCAD+ zabere až 2,5GB a více. Tím pracuje ZWCAD+ plynuleji a to speciálně s velkými výkresy.

Přepínač 3GB OS - ZWCAD 2015 AP2

1.3 Nově přidaný BMP/JPEG tisk
Nyní můžeme tisknout výkresy do souborů BMP/JPEG s integrovanou tiskárnou.

tisk do rastrových obrázků - ZWCAD 2015 SP2

1.4 Nové příkazy a Systémové proměnné

 • PAINTPROP[8698/T9731] - umožní shodu vlastností mezi odlišnými výkresy
 • JWWIMPORT (pouze Japonská verze) - import *.jww souborů
 • JWWTOOLVERNO (pouze Japonská verze) - zaškrtněte informace JWWIMPORT
 • MBUTTONORBIT - Kontroluje, zda použití šipky spustí funkci 3D Orbit
 • ZWZRXCHECKMSG - Kontroluje, zda při nahrávaní souboru ZRX zobrazí zprávu ZRXSDK

 

2. Vylepšení

2.1 Správce referencí
Provedli jsme velké vylepšení ve Správci referencí:

 • menu pravého kliknutí
 • plná cesta ve stromě
 • lze exportovat zprávu
 • seznam stylu tisku a informace konfigurace tisku

Správce referencí - ZWCAD 2015 SP2

2.2 Úprava kótování na místě
Dvojí klik na kótu přímo upraví kótu na místě, není potřeba vybírat kótovanou entitu.

Kótování na místě - ZWCAD 2015 SP2

2.3 Správce licence - Povolí alternativnímu serveru získat plovoucí licenci
Povolí alternativní server, takže pokud preferovaný server nefungoval a nemohl rozdělit plovoucí licence, správce licence se automaticky pokusí získat plovoucí licenci z alternativního serveru. Do té doby, než se obnoví preferovaný server, správce licence si z něj znovu automaticky vyžádá plovoucí licenci. Tímto nastavením se zjednoduší řízení síťových licencí a ušetří hodně problémů, když je server nestabilní nebo nefunguje.

Licenční manager - ZWCAD 2015 SP2

2.4 PROPOBJLIMIT - zvětší velikost rozsahu
Toto je systémová proměnná, která kontroluje, kolik entit umí panel vlastností spočítat. Rozsah jsme prodloužili od 0~25000 na 0~32767.
Výchozí hodnota PROPOBJLIMIT je 25000, pokud je počet vybraných entit nad PROPOBJLIMIT, panel vlastností zobrazí "Bez výběru", jinak panel vlastností zobrazí přesný počet a obecné informace.

Platnost rozsahu - ZWCAD 2015 SP2

Platnost rozsahu 2 - ZWCAD 2015 SP2

2.5 Přetažení záložky výkresu
Pro změnu pořadí otevřených výkresu můžete táhnout záložku výkresu.

Táhnout výkres - ZWCAD 2015 SP2

2.6 Užitečné a detailní zprávy
- 2.6.1 Informace o formátu souboru
Když otevřete souborm, v příkazovém řádku budou informace o formátu. Podporuje DWG/DXF/DWT soubory.

Užitečné detailní zprávy - ZWCAD 2015 SP2

- 2.6.2  Správce Xrefu zobrazí formát souboru přiloženého souboru
Pokud přiložíte externí soubor, ZWCAD+ zobrazí informace o souboru v příkazovém řádku a Správce Xrefu zobrazí informace o formátu přiloženého souboru.

Xref - ZWCAD 2015 SP2

- 2.6.3 Zpráva o výchozí hodnotě ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ
ZWCAD+ 2015 SP1 odstranil tuto informaci a nyní jsme ji vrátili.

Zkosení a zaoblení - ZWCAD 2015 SP2

- 2.6.4 Rozbalení instalačního balíčku
Poskytuje rozbalení instalačního balíčku.

Instalační balíček - ZWCAD 2015 SP2

 

- 2.6.5 Vylepšení rychlého výběru
Při výběru bloku pomocí názvu, správce rychlého výběru sepíše název bloků pomocí hodnoty

Rychlý výběr - ZWCAD 2015 SP2

3. Opravené chyby

Opravili jsme více než 150 chyb nahlášených zákazníky. Některé jsou zapsány níže:

 • 3356/T5769/6803/7546 - tažení záložky výkresu pro změnu pořadí otevření výkresů
 • 4774/T6539: rám obrázku: nelze vypnout rám obrázku pomocí systému proměnné IMAGEFRAME
 • 6802: chspace - vybere některé entity a vyvolá příkaz CHSPACE, entity se nepodařilo zobrazit v rozvržení
 • 8454- obrázek- pokud výkres obsahuje obrázky, ZWCAD+ je neumí správně zobrazit a správce obrázků nezobrazí informace tohoto obrázku
 • 8402/T9423: Unicode - V hebrejském systému vyzve dialogové okno "Upravit seznam měřítka" pomocí programu lisp, text bude v dialogovém oknu zobrazen chybně.
 • 8502:STLOUT- odstraní STLOUT z verze ZWCAD+ STD
 • 8515: při použití několika monitorů, systém vždy zobrazí ZWCAD+ na hlavním monitoru. Když spustíte ZWCAD+, i když jej přetáhnete z jiného monitoru, se zobrazí na hlavním monitoru při dalším spuštění. Pomocí "CUSTOMIZE" nemůžete nastavení změnit.
 • 8519/T9551/8552/T9619: tisk s DWF pomocí ZWCAD+ 2015 SP1, dwf je mnohem větší než tisk pomocí ZWCAD+2014
 • 8558/T9626:dimlinear\Unicode-některé určité výkresy obsahují kóty za použití wplus.shx zobrazující "???" v hebrejštině jako oblastní jazyk, ale jsou správně v anglickém jazyce
 • 8525/T9572: refedit - s REFEDIT můžete upravit určitý výkres a uložit jej, znovu zkuste REFEDIT dostanete zprávu o chybě a úprava se nepodařila.
 • 8562/T9642:vytvoření palety nástrojů z bloků v Design Center pomocí pravého kliknutí, vytvořená paleta je vždy prázdná
 • 8571:PROPOBJLIMIT - prodloužena hodnota rozsahu od 0~25000 do 0~32767.
 • 8585/8800:imageattach\TFW -použijte soubor TFW pro umístění obrázku při jeho vložení do výkresu ale výsledek není přesný
 • 8606/T9681: dxf/open- otevření některých .dxf souboru selhalo
 • 8607/T9194: ruler\mtext- textový editor si nepamatuje naposledy nastavené stavy pravítka a pokaždé kdy jej otevřete, je pravítko zapnuté
 • 8611/T9682:dxf/save - uložení výkresu do DXF2000 souboru se nepodařilo
 • 8628:Layiso - výchozí hodnota by měla být "Zamknout a vypnout"
 • 8651: výzva o detailní informaci proč pracovní stanice selhala při získání plovoucí licence
 • 8698/T9731:PAINTPROP - umožní shodu vlastnosti mezi odlišnými výkresy
 • 8712/T9748: setvar/cecolor - nastavení CECOLOR selhalo jako BYLAYER v polské verzi
 • 8713/T9749: eattedit- v polské verzi se nepodařilo upravit některé atributy určitého výkresu
 • 8775: 3GB OS Přepínač, umístí více paměti v ZWCAD+ v 32 systému
 • 8780/8781:zpráva výchozí hodnoty ZKOSENÍ A ZAOBLENÍ
 • 8790/T9848/8838/T9928:publish/dwf - publikace některých výkresů jako dwf, ZWCAD+ se nepodaří publikace
 • 8771: osnap\extension - barva prodlužovací úsečky je příliš blízko do výchozí barvy pozadí v modelovém prostoru
 • 8813/T9886: open/security – nelze otevřít výkresy s nastaveným heslem v AutoCAD

4 Příloha: Nově podpořené ZRX rozhraní

AcDbDynBlockReferenceProperty();
AcDbDynBlockReference(AcDbObjectId blockRefId);
AcDbEvalVariant(double dVal);
~AcDbDynBlockReference();
~AcDbDynBlockReferenceProperty();
AcDbDynBlockReferenceProperty::setValue(const AcDbEvalVariant& value);
AcDbDynBlockReferenceProperty::value() const;
AcDbDynBlockReferenceProperty::propertyName() const;
AcDbDynBlockReferenceProperty::getAllowedValues(AcDbEvalVariantArray& values);
AcDbDynBlockReference::isDynamicBlock() const;
AcDbDynBlockReference::getBlockProperties(AcDbDynBlockReferencePropertyArray& properties) const;

Stáhnout a vyzkoušet

ZWCAD+ 2015

 

Jak spustit aktualizaci (update)

v ZWCAD+ 2015

 

 Potřebujete pomoc s instalací a nebo máte technický dotaz? Kontaktujte mne:

Zbyněk_kontakt_cadservis

 

Zbyněk Mrkus

 

Šéf prodeje ZWCAD pro Českou Republiku

   
  GSM: +420 733 681 611
 

mail: mrkus@cadservis.com

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info