CZ SK

 • web
 • zwcad 2020
 • edu lic
 • Previous
 • Další

Vlastnosti

Základní vlastnosti

ZWCAD je cenově přijatelný CAD, s přirozeným (nativním) a spolehlivým DWG formátem souborů!

ZWCAD je výkonné CAD řešení s přirozeným formátem souborů DWG. Při otvíraní existujícího DWG souboru, nedochází k žádné konverzi ani k ztrátě dat - může tedy číst a editovat jakýkoli DWG soubor vyprodukovaný jiným CAD systémem a naopak. Je vhodný pro výměnu vašich výkresů s jinými projektanty a obchodnými partnery. Jeho prostředí a funkce jsou velmi podobné AutoCADu, uživatelé si tak nemusí zvykat na nové prostředí a můžou se seznámit s produktem ZWCAD rychle během pár hodin, či minut.

ZWCAD Standard

obsahuje funkce pro práci ve 2D prostoru. Obsahuje Express nástroje a také umožňuje plošnou modelaci a editaci ve 3D prostoru.

ZWCAD Professional

obsahuje všechny vlastnosti ZWCAD Standard + funkce pro objemové modelování a editaci, umožňuje export/import   ACIS entit ... + úplná syntaxe jazyka Visual Basic for Applications, standardní formuláře a podporu ActiveX Prvků

 

 

ZWCAD- Co je nového?

Kromě podrobně popsaných novinek jako jsou Inteligentní myš, VPMAX pro práci ve výkresovém prostoru, nebo cyklický výběr a mnoha dalších popsaných v části novinky ZWCAD+, Vám ZWCAD+ poskytuje všechny nástroje potřebné pro zpracování Vašich myšlenek a docílení požadovaného výstupu v co nejkratší době.

Kompatibilita s AutoCADem®

 • Podpora DWG
  Přirozený formát ZWCADu Plus je DWG. Můžete tedy otevírat, editovat a ukládat jakékoliv existující DWG, nebo DXF soubory od formátu 2.5 až po 2015 bez konverze nebo ztráty dat.
 • Příkazy
  Příkazy a podvoľby příkazů ZWCADu i systémové proměnné jsou také kompatibilní s programem AutoCAD®.
 • Uživatelsky příjemné rozhraní
  K dispozici máte nejmodernější ribonové rozhraní, nebo klasické rozhraní s menu a toolbary kde uspořádání kreslící plochy, příkazové řádky, palety vlastností, dialogových panelů je podobné jako má AutoCAD®, díky čemuž uživatelé ovládající AutoCAD® mohou se systémem ZWCAD začít okamžitě pracovat.
 • Zdrojové soubory
  ZWCAD podporuje soubory menu AutoCADu® (.MNU), skripty (.SCR), snímky (.SLD), fonty (.SHX, nebo .TTF), typy čar (.LIN) a šrafy (.PAT).
 • Vytváření a úprava 3D Modelů
  Používejte ZWCAD pro jednoduché vytváření 3D modelů Vašich návrhů. 3D tvary můžete upravovat příkazy jako jsou sjednocení, Rozdíl, průnik atd..
 • Programování se ZWCAD a API
  ZWCAD podporuje AutoLISP (včetně DCL souborů a možnosti šifrování LISP aplikací) a také nabízí výkon Microsoft Visual Basic for Applications (VBA).

  Formát ZRX jako ekvivalent kompatibilní na úrovni kódu s původním ARX od Autodesku podporuje většinu ARX funkcí. Můžete tedy jednoduše přenášet vámi vytvořené prostředí, úpravy a utility z AutoCADu do ZWCAD a pokračovat v práci ve vašem oblíbeném pracovním prostředí.

   

Základní vlastnosti

 • Kreslení a úpravy
  Nový výkres můžete vytvářet na základě šablon, a jednotlivé objekty kreslit a upravovat nepřeberným množstvím uživatelsky přizpůsobitelných příkazů. Samozřejmostí je práce s více výkresy najednou, vzájemné přenášení vlastností, objektů, a vzájemně porovnávání více výkresů
 • Popisování
  V ZWCAD můžete objekty šrafy, kótovat s asociativními kótami, kreslit tabulky jako v Excelu, Přidávat popisy, poznámky atd.. zkrátka máte po ruce všechny nástroje pro technický popis jakéhokoliv výkresu.
 • Externí reference a bloky
  Díky externím referencím můžete do výkresu vkládat soubory jiných výkresů a díky bloků můžete využívat stávající a budovat vlastní knihovny normalizovaných objektů. Samozřejmostí je editace bloků a externích referencí na místě přímo v aktuálním výkresu, a automatická nebo ruční extrakce a řízení atributů bloků.
 • Šrafy
  Různé oblasti můžete šrafovat pomocí předdefinovaných vzorů, nebo "solidem" či gradientem a samozřejmě můžete vytvářet nebo přidávat složitější šrafovací vzory.
 • Obrázky
  Máte k dispozici nástroje pro vkládání a editaci rastrových obrázků v různých formátech, jako jsou BMP, TIFF, GIF, JPG, PCX a TARGA.
 • Políčka
  Díky polím nyní můžete vytvářet víceřádkové textové objekty s políčky, které se automaticky aktualizují při změně hodnoty pole.

Pokročilé vlastnosti ZWCADu

 • Správce vlastností hladín
  Správce vlastností hladin obsahuje všechny hladiny a jejich vlastnosti pro dávkové zpracování. Úpravou vlastností a aplikováním změn výrazně snížíte vizuální složitost výkresu.
 • Design Center
  Design Center umožňuje vyhledávání a přístup do všech CAD zdrojů uložených ve vašem počítači a jiných počítačích v lokální počítačové síti. Můžete vložit obsah do aktuálního výkresu, jako kótovací styly, bloky, textové styly, typy čar, a dokonce i hladiny z jiných výkresů.
 • Palety nástrojů
  Palety nástrojů poskytují efektivní způsob, jak organizovat, sdílet a ukládat nástroje, jako jsou bloky, šrafovací vzory a entity, včetně těch od vývojářům třetích stran.

   

 • Porovnání souborů
  Porovnání souborů vám pomůže odhalit i ty nejdrobnější rozdíly mezi dvěma podobnými výkresy barevným zvýrazněním rozdílů. Snadno najdete rozdíly mezi bloky, atributy a texty. Porovnávání souborů umožňuje také uživatelsky nastavit porovnání, jako jsou barvy a filtry.

Výkonné vlastnosti ZWCAD pro spolupráci

 • Publikování
  Publikování poskytuje jednoduchý způsob tisku množiny výkresů, nebo jejich uložení do více stránkového DWF souboru. S funkcí publikování můžete shromáždit skupinu výkresů, určit jejich nastavení tisku přes nastavení stránky, a výkresy se automaticky vytisknou jeden za druhým. Nemusíte tedy otevírat a nastavovat každý dokument samostatně, ale pomocí této funkce uděláte všechno v podstatě najednou.
 • CTB/STB
  Můžete používat správce stylu vykreslování pro přidávání, odstraňování, přejmenování, kopírování a upravování tabulky stylu vykreslování. Barevně závislé (CTB) a pojmenované (STB) tabulky stylu vykreslování, lze převádět z jednoho typu na druhý v závislosti na
 • Správce vykreslování
  Můžete tisknout výkresy do souborů nebo na papír. Rozmanité možností vám pomohou vyladit výsledky, jako je určení velikosti papíru, nastavení vykreslování měřítka, výběr stylu vykreslování, nebo přidáním plotru.
 • Export
  Export umožňuje uložit objekty výkresu do mnoha různých formátů souborů. To vám pomůže při sdílení obsahu výkresu s dalšími aplikacemi, jako je ZW3D a Photoshop.

Hardwarové požadavky:


Windows 8, Windows 7 SP1, Windows XP SP3 - 32bit alebo 64bit (i starší verze WinVista/2000/NT4/Win98/Me), Intel Pentium-4 1.5GHz a vyšší, 1GB RAM , 2GB diskového prostoru, grafika min.1024x768 truecolor.

 

stáhnout zdarma ZWCAD

 • Previous
 • Další

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info