CZ SK

ZW3D 2018

zw3d

 

CAD - NOVINKY

zw3d

Lepší uživatelské prostředí

Velké zlepšení vidímě v uživatelském prostředí:
 • nový prohlížeč souborů
 • pole pro číselní vstupy obsahují aktuální jednotku
 • vstupní entity jsou zobrazení v rozdílných barvách
 • přidané tlačidlo „Aplikovat" ve většině příkazů
 • přidaná šípka pro přímou změnu směru

Vylepšená knihovna dílu

 • Nové nástroje pro definování Knihovni dílu a Tabulky dílu

 • Použití konfiguračních dat k dosažení jednotné databáze

 • Přehledná forma příkazu

 

knihovna

řez

Optimalizovaný pohled Dynamického řezu

 • Nová možnost pro definování komponentů pro řez

 • Podpora řezu třemi základnami

 • Podprora pro STL modely

Vylepšení v PMI

 • Podpora pro více typů kot a poznámek, jako Zkosení, Délka oblouku, Díra, Středová čára, Lineární průměr

 • Přidáno více řídicích typů pro válcové plochy a kružnice

 • Lineární kóty podporuje zarovnání Automatické/Horizontálni/Vertikální

 • Možnost konvertovat rozměr modelu do PMI

 

pmi

FORMA - NOVINKY

Nová možnost "Zaznamenat stav"

 • Při vkládání standardizovaného dílu na desku s vytvořením kapsy, tato možnost kontroluje, zda ma tato kapsa zaznamenat stav standardizovaného dílu.

 • Tato možnost ušetří případné použití příkazu Reference ze záložky Sestava.

stav

skica

Nová možnost "Skica" ve výkrese

Skica může být vložena na list výkresu nebo přímo do pohledu, kde je možné vazbyt a kótovat na entity v pohledu.

Vylepšený "Text"

 • "Text" obsahuje více typu atributu a teď podporuje obalení a vložení obrázku.

 • Více atributu písma

 • Nové odsazení

 • Nové seskupení textu a obrázek v textu

text

                                                                                          

 

d

 

bom

 

Zesilněný "Kusovník"

 • Kusovník přebral novinky z Textu a jsou přidané nové atributy legendy
 • Vylepšení textu v kusovníku: šikmé, obsazení, obalit text, zlomky
 • Nová "Metoda přizpůsobení" pro text v buňce
 • Nový atribut "Legenda" pro generování miniatur

CAM - NOVINKY

5x

5ti osé Řízení bodu

 • S touhle volbou můžeme vytvořit dráhy nástroje, ve kterých osa nástroje nebo prodloužená čára osi nástroje prochází řídicím bodem. Řídící bod může být vložen uživatelem nebo vypočítan systémeme. T

 • Tato volba může obrábět podřezané oblasti nebo rohy pomocí kratšího nástroje.

3X do funkce 5X Podřezání

 • S touhle volbou můžeme vytvořit dráhy nástroje v podřezaných oblastech, ve kterých bude nástroj nakloněný vůči ose Z. Tyhle oblasti můžou být rozpoznány automaticky.

 • Přejezdová vzdálenost mezi 3-osím a 5-osím obráběním můte být kontrolován dle vzdálenosti osi nástrojů při náklonu.

3x

bok

Funkce boční krok v operaci 5X Boční

 • V předešlých verzích operace 5X Boční neměla funkci Boční krok, uživatel nemohl upravovat počet a velikost kroků do strany, mohl jenom generovat dráhy do hloubky tak jako na obrázku.

 • Pro lepší použitelnost byla přidána funkce Boční krok, se kterou může definovat počet a velikost kroků do strany, co znamená, že program vygeneruje více drah.

Funkce Celkový čas v Nastavení

 • Funkce Celkový čas je přidána v Nastavení aby pomohla uživateli spočítat celkový čas potřebný pro obrábění tak jako na obrázku.

 

 

čas   

Ostatní vylepšení

 • Aktualizovaný překladač
 • Vylepšený Správce rovnic
 • Nový Správce hladin
 • Optimalizované Atributy dílu
 • Vylepšená Konfigurační tabulka
 • Silnější Příma editace
 • Vylepšená Skořepina
 • Optimalizované funkce Rozšířit/Odsazení
 • Vylepšení v Sestavě
 • Zlepšený výstup PDF

Minimální SW konfiguraci pro ZW3D

Minimální konfigurace PC je závislá na potřebách zákazníka, podle toho co dělá a jak velké a složité projekty dělá. V zásadě se však dá říct, že doporučená konfigurace je tato:


Minimální konfigurace PC pro ZW3D
Procesor: Intel i7, nebo XEON
RAM: min. 16 GB
Graf. Karta minimálně s OpenGL 4.5 ( ideálně NVidia Quadro 1000 jako základ)
Monitor: FULL HD (1920x1080) nebo (1920x1200 - doporučeno)
OS: Windows 7 Proff 64bit, nebo Win 10 Professional 64 bit.
Ideálně značka HP (Zbook) DELL (Precision) - pro ušetření nákladů je možné použít i repasované DELL počítače ze společnosti Technimax.

kuba

  Potřebujete poradit? Kontaktujte mne:
 

Prodejce/Technik ZW3D

Jakub Havala
  GSM: +420 731 106 434
 

mail:

havala@cadservis.com

     

Výkres

Tabulka dílu

   

Správce rovnic

Řez

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info