CZ SK

  • web
  • zwcad 2020
  • edu lic
  • Previous
  • Další

ZW3D CAD/CAM 2015

  • ZW3D 2015 - servis pack
  • Previous
  • Další

CAD NOVINKY

 1. Logičtější řízení souboru

- Nové typy souboru pro jeden objekt souboru.
- Nový “Balíček” pro Archivaci Z3 Souboru a jeho podobné soubory.

soubor - ZW3D 2015 balicek - ZW3D 2015
Soubor 
Balíček
   

- Nová “Automatická obnova souboru” pro uložení neuložených změn.

Funkce "Vytvořit automatickou obnovu souboru každých X minut" pomůže automaticky uložit upravený soubor a obnovit jej po výpadku.  Tak jak ukazuje levá legenda, formulář "Obnova souboru" zapisuje všechny neuložené soubory s jejich poslední časovou úpravou, zdroj souborů a náhled obrázku.

- Nový formulář "Uložit opravené dokumenty"

Automatická obnova - ZW3D 2015
Uložit modifikovaný dokument balicek - ZW3D 2015
Uložit upravený dokument Automatická obnova

 

 

2. Aktualizované jádro překladače a funkce léčení

(1) Aktualizované jádro Importu formátů třetích stran.

- Podporovaná verze CATIA V5 byla změněna z R6~R23 (V5~6R2013) na R8~R24 (V5~6R2014).
- Podporovaná verze ACIS importu je až do R25.
- Nová možnost "Importu nastavení geometrie jako hladiny" pro import CATIA V5.
- Podporovaná verze importu Inventoru je až do 2015.
- Přímé kopírování a vložení entit ze ZWCAD do ZW3D.

Léčení - ZW3D

(2) Aktualizovaná funkce "Léčit/Analýza"
Nový nástroj stromu pro “Léčit/Analýza” poskytuje čistší a jednoduché použití.

 

3. Robustní návrh modelování dílu

(1) Vylepšený 2D náčrt pro zjednodušení procesu modelování

- Nové stavy omezení
- Shodný bod
- NURBS křivka
- Silné oříznutí t
- Nový vzor
- Přímé použití referenčních entit

Náčrt - ZW3D

 

(2) Aktualizovaná "Díra" pro Strojírenské elementy a Typy závitu

- Jsou přidány tři nové typy do původní klasifikace: Obecná díra, Díra s vůlí a Závit díry, pro určení vhodného šroubu a závitu do odlišných aplikací.
- Je zde více typů závitu.
- Je dostupné nové zabudované zkosení.                          

Síť křivky ►      

 

 Síť křivky - ZW3D 2015

 

(3) Vylepšená "Síť křivky"

Pracovní tok “Síť křivky” byl změněn pro vytvoření lepší Sítě s kontrolou, zatím co bylo přidáno nové zařízení nastavení seznamu.

 

(4) Nový "Profil tažení tyče"

"Tažení tyče" může vytvořit jakékoliv TAŽENÍ bez řídící křivky.

Profil tažení tyče - ZW3D 2015

 
 

4. Rychlejší a zjednodušený postup modelování sestavy.

(1) Upravený správce sestavy

 - Přímá úprava na komponentech podsestavy (Zamaskovat/Aktivovat/odstranit atd.)
- Nové funkce “Sbalit” a “Rozbalit”
- Nová funkce "Vyhledat komponentu"
- Nová podpora pro pořadí vložení komponentů
- Jednodušší “kopírovat” a “vložit” pro použití komponenty

Sestavy nové - ZW3D 2015

(2) Renovovaná "Kontrola rozhraní"

Obsáhlé vylepšení pro příkaz "Kontrola rozhraní" pro zvýšení výkonu na větších sestavách, více kontroly a lepší použití formuláře výsledku.

                                                            Rozložený pohled 

Rozložený pohled - ZW3D 2015

 

(3) Regenerovaný "Rozložený pohled"

Pohled rozložené sestavy byl upraven pro práci jako část konfigurace sestavy.  Odlišný pohled rozložení lze definovat pro každou konfiguraci sestavy. 

                                                            Kontrola rozhraní  ►

Kontrola rozhraní - ZW3D 2015


5. Nový modul sváru

Nový modul sváru poskytuje jednoduchý způsob pro vytvoření konstrukčních dílů.   Vysoce tak navyšuje schopnost vytvoření sváru s pomocí vestavěné knihovny náčrtů.

nový modul sváru - ZW3D 2015


6. Vylepšený návrh formy a elektrody

(1) Nová podpora tolerance modelování v "dělící ploše", "Oříznutí desky formy" a "Elektrodě".Návrh formy - ZW3D 2015

(2) Vylepšené "Zamaskování nástroje elektrody"

- Nová možnost "Šablona" pro další využití upravené velikosti. Použijte tlačítko "Uložit" pro uložení vlastní velikosti pro další použití.

- Nový atribut "Velikost polotovaru", který můžete použít v kreslení "Tabulka elektrody".


- Nová možnost "R setback" v tabulce Značka pro přidání zaoblení do rohů.

Elektroda - ZW3D 2015


7. Posílené kreslící nástroje

Posílené kreslící nástroje v pohledu, kótě a nástroji zajistí čistší kreslení pro výrobní oddělení.
_______________________________________________________________________________________________
__________________

  CAM NOVINKY

1. Kompletní obrábění a pokračující dráha nástroje v Hrubování

Nyní vylepšená detekce oblasti je stabilnější a přesnější pro získání požadované dráhy nástroje v Hrubování.

Kompletní obrábění - ZW3D 2015

 

2. Stabilní a kontrolovatelný zbytek materiálu ve zbytkovém hrubování

Nyní má minimální zbytek výšky definici k detekci zbytku materiálů pomocí normálního povrchu. Tímto způsobem je jednodušší kontrolovat zbytek materiálů. Čím více minimálního zbytku výšky, tím bude zjištěno méně materiálu.  Takže malinké části mohou být odstraněny.  S novou definicí je výchozí minimální zbytek výšky změněn na 0.5.
Zde jsou výsledky Minimálního zbytku výšky = 0.1, 0.5, 1 v ZW3D 2014 SP a 2015.

- Stabilní detekce oblasti

 

- Vylepšení detekce zbytku materiálu blízko ohraničení, když navazují na Zbytkové hrubování.
Hrubování - ZW3D 2015Detekce oblasti - ZW3D 2015

 
3. Hladší a stabilní krok 3D odsazení, Lepší roh v 3D odsazení

Při nastavení malých kroků je odsazení 3D dráha nástroje pro použití speciálně na vertikální stěně. S novým algoritmem řezy vždy udrží stabilní krok pro 3D odsazení, což je hladší a stabilnější.

Offset 3D - ZW3D 2015

 

4. Stabilní vyhledání úhlu, Kompletní obrábění v omezování úhlu

· Vylepšená detekce úhlu

Vylepšena detekce úhlu pro získání požadované oblasti k vytvoření dráhy nástroje s větším Strmým úhlem, což znamená odstranit "vybroušenou" dráhu nástroje na vertikální zdi.
Detekce úhlu - ZW3D 2015

- Dokončené obrábění mezi dvěma oblastmi.

S určeným Strmým úhlem zde budou některé neořezané oblasti mezi plochou oblastí a strmou. Jsou vylepšeny detekce oblasti a obrábění. 

Komplet obrábění - ZW3D 2015


5. Konzistentní Princip, více typů vedení do/vedení ven u 3X přejezdu/drah

- Konzistentní Princip

Znovu je zrekonstruován každý element dráhy nástroje. Je zde několik elementů zahrnující Řez, Vedení ven, Zrychlit, Spojit, Zpomalit, Vnoření, Vedení do.

Konzistentní princip - ZW3D 2015

- Nové typy odkazy

Odkazy zahrnující Krátké, Dlouhé a Výchozí dráhy. Ve 2015, jsou Krátké a Dlouhé dráhy klasifikovány pomocí absolutní vzdálenosti, která není spojena s % Kroku. Když selže vytvoření Krátké nebo Dlouhé dráhy, použijeme Výchozí dráhu.
"Přidat odkaz do krátkého dráhy" umožní přidání Přejezdu před Krátkou dráhou.
Více info

 

6. Bezpečnější rampa a přístup ze vzduchu v hrubování

(1). Inteligentní Rampa v Hrubování

- V hrubování jsou přijatelné pouze typ Rampa_Oblouk a typ Podél_dráhy nástroje.  Když jsou vybrány další typy není zde vedení.  Když vybereme typ Ramba_oblouk, ale selže, bude degradovat do typu Podél_Dráhy nástroje, což je bezpečná rampa a přizpůsobí všechny řezy.

- Umístění rampy_oblouk je optimalizováno. Zahrnuje udržení tečny oblouku pro detekci zbytku materiálu, pro bezpečnost, pro nedokončenou rampu_oblouk, pokud zde není žlab. 

Na pravé straně je případ uzavřené kapsy (20mm široká, D10 plochý nástroj a 2mm velikost kroku, bez tloušťky). 

Inteligentní rampa - ZW3D 2015

V první úrovni řezu je udržena rampa tečny oblouku do vrcholu polotovaru. Před generováním oblouku ZW3D zkontroluje, je-li zde žlab.

Rampa_1 - ZW3D 2015

    Rampa_2 - ZW3D 2015

 

(2). Bezpečnější vnoření a přístupze vzduchu

Rozšíření úsečky pro vnější polotovar při přístupu ze vzduchu. Vyhledá všechna vnoření pro udržení bezpečné vzdálenosti s nástrojem a odřezkem materiálu. Žádný nemá kolizi.


  

 

Bezpečné ponoření - ZW3D 2015

7. Nová podpora kalkulace frézy 5 na STL

(1). Podpora kalkulace založena na STL
Je dostupná pro výstup stl souboru do 5x bočního řezu. Podporuje vedení typu "Válec". Viz příklad dráhy nástroje na STL dílu.
STL - ZW3D 2015
(2). Nový cikcak směr v bočním řezu
Cikcak směr je přidán v 5x bočním řezu aby se vyhnul zvednutí nástroje mezi úrovněmi řezu.
Boční řez - ZW3D 2015

(3). Podpora pro Oříznutí bočního řezu
Funkce rozložené oříznutí v Bočním řezu pomůže uživatelům odstranit nepotřebnou dráhu nástroje.

Oříznutí bočního řezu - ZW3D 2015

 8. Nová Šablona a Nové rozvržení Operačního seznamu

- Nový seznam Operace
Ve verzi 2015 nabízíme zcela nový výstupní seznam operace s novým rozvržením nových šablon, což vám může uživatelům zobrazit hodně užitečných informací. Šablony zahrnují základní informace obrábění, parametry operace, nástroje atd.
Operační seznam - ZW3D 2015 Nová šablona - ZW3D 2015

9. Nová podpora Kompenzace nástroje a Výstupní cyklus v Soustružení

- Podpora Kompenzace nástroje při dokončovacím soustružení

Je podpořen nový nástroj při Dokončovacím soustružení s pěti možnostmi pro kontrolu dráhy nástroje a NC výstup pro plnou kontrolu.
Soustružení - ZW3D 2015


10. Nový Výstup Velikosti polotovaru, Nástroj, výstup rychloposuvu při Soustružení v CL souboru

- Rychlo Posuv v Soustružení

 Nyní podporujeme výstup "RAPID" v CL souboru při nastavení Posuvu jako "Rapid".

Ve verzi 2015 podporuje ZW3D Max a Min XYZ a XYZ polotovaru a Délky. Najdete je v šabloně souboru pojmenované "machine_all.mdf" v adresáři \output_def.

Rapidní posuv - ZW3D 2015

 

Máte technický dotaz? Potřebujete poradit? Kontakujte mne:

Jiří_kontakt_cadservis

 

Jiří Tomíček

Šéf prodeje ZW3D pro Českou Republiku / Vedoucí prodeje / Majitel

 

Tel: +420 553 730 029

  GSM: +420 603 516 232
 

mail: tomicek@cadservis.com!

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info