CZ SK

Pro koho je ZW3D určen?

Strojírenský návrh produktů

z

 • Plynulé přizpůsobování ZW3D pro trh strojírenského navrhování na základě zpětné vazby od SNK, Niigata, Antares a dalších partnerů zaměřených na návrh strojů.
 • Plynulý vývoj funkcí simulace pohybu.
 • Implementace požadavků Niigata pro řízení vztahů a změn sestavy.
 • Obecně použitelný mechanismus knihovny forem pro snadné vytváření strojírenských knihoven.
 • Trvalé rozšíření na 2 osé obrábění.
 • Zdokonalený 3D komentář (podívejte se na nový ANSI standard)

 

Průmyslový designformy

 • Experttní nástroje pro pdůmysový design
 • Zdokonalená výchozí grafika
 • Přidána plocha země
 • Zdokonalené rozhraní zdroje světla
 • Integrovaný kreslič náčrtů.
 • Předdefinované rendrovací studia

Produktový návrh tvarovaného plastu3D scan

 • Přední systém pro navrhování tvarovaných výrobků.
 • Hybridné modelování pro volný návrh tvaru.
 • Flexibilita free-form tvorby ploch a výkonu parametrického modelování těles
 • Integrované nástroje a knihovny bezspárový a asociativní návrh vstřikovacích forem.
 • Integrované a asociativní CAM specializované pro obrábění forem.
 • Optimalizátor návrhu

Automatizace návrhu forem

 • Návrh vstřikovacích forem pro nepřirozenou geometrii
 • Geometrie nemusí být bezspárové těleso
 • Robustní nástroje na léčení s neustálým zlepšováním
 • Různorodé nástroje pro analýzy (úhel úkosu, poloměry)
 • Morphing modelu
 • “Přímá editace” – odstranit vlastnosti ze nepřirozené geometrie
 • Vestavěné TM nepřirozené překladače
 • Pokračující vývoj Lib3D vlastností a rozšiřování knihoven forem.

Formy a matriceformy

 • Vytvářejte formy bez léčení
 • Automatické a manuální vytváření dělících čar
 • Analýza zakřivení a návrh v reálném čase
 • Přímé editování povrchu a vlastnosti pracuje na tělesech i plochách
 • Automatické a manuální vytváření dělení a uzavírání povrchu
 • Chladící kanály
 • Standardní knihovna forem

Sestavy

 • Top-down a bottom-up návrh sestavy
 • Rychlé a jednoduché vytváření animace sestavy
 • Díky Burst technologii snadné vytváření velkých sestav

Reverzní inženýrství

 • Pracujte s STL, mračnem bodů a skenovanými datami pro vytváření 3D modelů a sestav
 • Vytvářejte plochy, zjemňujte sítě a opravujte díly
 • Rekonstruujte díly
 • Odešlete do ZW3D CAM pro STL obrábění
 • Podporuje vaši 3D tiskárnu a více

2-5 osé CAM

 • QuickMilling zvyšuje produktivitu
 • SmoothFlow AFC™ Technologie
 • Adaptivní řízení rychlost posuvu
 • Inteligentní automatizace obrábění
 • Vlastnost Aware Offset 3D obrábění

Zobraz a řekni (Show-n-Tell)

 • Redukuje náklady na učení
 • Zvyšuje rychlost učení
 • Mnoho dobrých příkladů stejně jako 3D kniha cvičení
 • Naučí vás na vašem pracovišti podle vašeho plánu

Tvorba ploch třídy A

 • Přidejte styly návrhů
 • Získejte absolutní kontrolu nad zakřivením ploch
 • Dynamicky tvarujte jakýkoliv tvar
 • Přímo editujte plochy

Hybridné modelování

 • Získejte rychlost těles, výkon ploch a flexibilitu drátového modelu
 • Importujte a pracujte s čímkoliv
 • Minimalizujte čas na opravu modelu
 • Konvertujte 2D obrázky na 3D tmodely

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info