CZ SK

KanVOD pro ZWCAD

KanVOD  pro ZWCAD

KanVOD je systém pro automatizované projektování kanalizačních stok, vodovodů, odvodnění silnic a dáílnic, potrubní vedení ...

  • Cena: 28000 Kč
  • Cena: 33880 Kč s DPH
  • Cena za měrnou jednotku: 33880 Kč s DPH / lic

Výrobce: PRAGOPROJEKT, a.s.

Co je to KanVOD?  
KanVOD umožňuje modelovat stoku, vodovod či jiné potrubí s velmi krátkou dobou odezvy.

Vedle numerických výsledků lze vytvářet grafické přílohy (výkresy) typu situace, podélný profil, příčné řezy, skladbu šachet, úplný model v 3D atd. Grafické přílohy se vytvářejí přímo v aplikacích AutoCAD, BricsCAD nebo ZWCAD ve formátu DWG.

Instalace systém KanVOD obsahuje vedle hlavních programů rovněž digitální model terénu (DTM), na kterém jsou postaveny všechny funkce spolupracující s povrchy terénů. Programy vytvářejí uživatelské pohodlí při práci s počítačem, včetně interaktivní grafické kontroly tam, kde je to účelné. Tím je umožněno projektantům jednoduše modelovat stoky, vodovody nebo jiná potrubí s velkou efektivností, v relativně krátkém čase a s minimálními náklady.

kanvod

Akce ZWCAD

 

 

kanvod
 

Z nejdůležitějších vlastností programového systému KanVOD je možno jmenovat:

► Snadná volba činností systému.
► Dialogové zadávání vstupních dat a jejich okamžitá formální a grafická kontrola s jistou úrovní interaktivity.
► Rychlé vytváření variantních řešení.
► Napojení na vícevrstvý digitální model terénu (DTM). Práce s až třemi povrchy najednou (rostlý, upravený a další povrch, pláň).
► Výpočet kubatur zemních prací.
► Obsahuje katalogy různých výrobců stavební dílců a uložení potrubí.
► Návrh polohy a připojení vpustí, kubatur zemních prací, vpustí a jejich přípojek.
► Tiskové sestavy a výkresy dle ČSN 01 3463.
► Výpočty návrhového průtočného množství a hydrotechnické výpočty.
► Doplňování systému dalšími programy.

 

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info