CZ SK

Co znamenají jednotlivé proměnné ve výkrese

Sheet_scale Meřítko výkresu

Sheet_sequence Číslo listu výkresu (pokud je ve výkresu více listů)

zw3d

Sheet_amount Celkový počet listů (pokud je ve výkresu více listů, tak ako v předešlém řádku)

zw3d

Sheet_size Velikos výkresu (A4, A3...)

Sheet_projection Značka promítání

zw3d

Sheet_filepath Cesta k souboru výkresu (D:\Dokumenty\...)

Part_Area Plocha dílu

Part_Volume Objem dílu

Part_Mass Hmotnost dílu

part_name Název dílu

zw3d

part_number Číslo výkresu

zw3d

part_class Třída dílu

zw3d

part_designer Vypracoval

zw3d

part_cost Cena

zw3d

part_supplier Dodavatel

zw3d

part_description Popis

zw3d

part_keyword Klič. slova

zw3d

part_manager Kontroloval

zw3d

part_material Materiál

zw3d

 

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info