CZ SK

Design Expert 2.7

Design Expert 2.7

Navrhování, plánování a analýza železobetonových a ocelových konstrukcí ...

  • Cena: 17900 Kč
  • Cena: 21659 Kč s DPH
  • Cena za měrnou jednotku: 21659 Kč s DPH / lic

Výrobce: ProektSoft

Design Expert je výkonná aplikace pro navrhování, plánování a analýzu železobetonových a ocelových konstrukcí.  
Je to jednoduché a nákladově efektivní řešení s pěkným a příjemným uživatelským rozhraním. Naučíte se v něm pracovat velmi rychle!Balíček obsahuje různé moduly pro navrhování a konstruování základů, sloupů, trámů, smykových stěn, schodů, desek atd ... design expertAkce ZWCAD  
Design Expert obsahuje tyto moduly:
Nadstavba Reinforcement Detailing (Návrh výztuže) pro ZWCAD

Jednoduchá ale výkonná aplikace pro kreslení a plánování výztuže, propojená s aplikacemi ZWCAD a AutoCAD. Armovací tyče jsou reprezentovány pomocí parametrických objektů, které lze jednoduše vložit, upravit, kopírovat a plánovat. Objekty automaticky reagují na standardní příkazy Autocadu/ZWCADu.

Hlavní funkce aplikace jsou:

• Kreslení libovolných prutů podél betonové hrany

• Vložení mnoha standardních tvarů prutů a spojů

• Automatické háky a ohyby

• Automatické popisky s počtem čísel a délky

• Automatická aktualizace popisky po úpravě výkresu

• Automatické generování výztuže pro desky libovolných tvarů

• Detaily kolem otvorů v betonu

• Automatické ohyby a kusovníky

• Automatické rozpoznání kódu tvaru dle BS8666

Většina programů vyžaduje, abyste definovali čísla tvarů prutů. Díky tomuto programu se tím již nemusíte zabývat. Podle potřeby prostě nakreslete tyč. Pomocí speciálního algoritmu program pro ohyby automaticky rozpozná číslo tvaru. Pokud tyč odpovídá jednomu ze standardních tvarů, je přiděleno odpovídající číslo. Jinak je přiděleno číslo tvaru 99. Na rozdíl od většiny programů, pruty nejsou uzamčeny a nejsou bloky. Pomocí standardních příkazů ZWCAD (např. protáhnout, oříznout, prodloužit) je můžete kdykoliv upravit. Data budou automaticky aktualizována. Tím získáváte velkou flexibilitu.

Příkaz pro navrhování desek je velmi výkonný a jednoduchý. Jedním kliknutím můžete zcela pokrýt jakýkoliv tvar s vyztužovací sítí. Požadované čísla a délky prutů výztuže se počítají automaticky. Jsou řezány a zaklíněny tam, kde je to potřeba. Nakonec je generován kompaktní výkres, kde posloupnost stejných tyčí je reprezentována jedním členem a jeho uspořádáním. Musíte definovat hranu desky a všechny oblasti s různou nebo dodatečnou výztuží uvnitř desky jako uzavřené křivky. Poté už vám chybí pouze pár minut k dokreslení výztuže uvnitř.

 RC plug in
Nadstavba Steel (Ocelové prvky) pro ZWCAD  

Jednoduchá ale výkonná aplikace pro kreslení ocelových prvků ve 2D a 3D. Ocelové prvky jsou reprezentovány pomocí parametrických objektů, které lze jednoduše vložit, upravit, kopírovat a plánovat. Hlavní funkce aplikace jsou:

• Bohatá knihovna s mnoha standardními ocelovými tvary

• Zadání vlastních rozměrů

• Kreslení v různých pohledech: boční, horní a 3D pohled

• Okamžité otáčení, zrcadlení a výběr zarovnávacího bodu

• Automatické 2D plány, řezy a pohledy z 3D modelu

• Automatické popisky

• Automatický kusovník

 steel plug in
Stair Expert (Schodiště)  

Analýza, plán, navrhování a kreslení železobetonového schodiště podle Eurokódu

• rychlé a jednoduché vložení dat

• editace dynamického výkresu pomocí úchytu

• automatizované navrhování výztuže

• samostatné CAD prostředí;

• automatické popisy a kusovníky

• přímý export do ZWCADu

 stair expert
Shear Wall Expert (Stěny)  

Automatizované navrhování a kreslení železobetonových stěn podle Eurokódu.

• rychlé a snadné zadávání dat v tabulkové formě

• pokročilý editor řezů a knihovna průřezů

• automatizované navrhování výztuže

• ověření požadavků na Eurokód pro různé třídy tažnosti

• zabudované CAD prostředí pro rychlou kontrolu a úpravu

• automatické popisy a kusovníky

• přímý export do ZWCADu

 shear wall
Beam Expert (Nosníky)  

Analýza, plán, navrhování a kreslení železobetonových nosníků podle Eurokódu:

• distribuované a koncentrované síly a momenty; více případů zatížení

• návrh na ohyb, smyk, šířky trhlin a průhyby

• pole pro přídavnou tahovou sílu v hlavní výztuži, získanou z návrhu smyku

• výpočet maximálních vnitřních sil založených na nejnepříznivějších pozicích proměnného zatížení

• profesionální HT¬ML zpráva, zahrnující tabulky a grafická data

• automatizované navrhování výztuže; generování výztuže je založeno na výsledcích návrhu, požadavcích na kód a uživatelských nastaveních

• automatické popisy a kusovníky

• přímý export do ZWCADu

 beam expert
Column Expert (Sloupy)  

Plán, navrhování a kreslení železobetonových sloupů s libovolnými částmi podle Eurokódu:

• rychlé a snadné zadávání dat v tabulkové formě

• pokročilý editor grafických průřezů

• import průřezů se složitými tvary přímo ze ZWCADu

• všechny průřezy jsou uloženy v knihovně a lze je použít několikrát

• automatické navrhování výztuže

• automatické ověření požadavků podle Eurokódu 2 a 8

• zabudované CAD prostředí pro rychlou kontrolu a úpravu

• automatické popisy a kusovníky

• přímý export do ZWCADu

column expert
Pad Expert (Patky)  

Plán, navrhování a kreslení jednoduše založených patek s libovolnými tvary podle Eurokódu:

• více sloupů a zatěžovacích stavů

• výpočet základního napětí a zdvihu pro libovolné základní tvary pomocí iteračních metod

• osazení pro nulové a nekonečné tuhé základy na nekonečném vrstveném pružném poloprostoru

• osazení pro libovolný základní tvar a umístění v plánu pomocí numerické integrace; vliv sousedních základů

• výpočet vnitřních sil, návrhové kontroly pro ohyb, smyk a ráz

• automatizované navrhování výztuže založené na výsledcích návrhu

• automatické popisy a kusovníky

pad expert
RC Expert (Trámy)  

Návrh železobetonových prvků s obdélníkovým, T a I tvarem pro axiální zatížení, ohyb, smyk a kroucení, podle Eurokódu:

• parabolicko-lineární křivka deformačního napětí pro beton a lineárně-plastická pro ocel

• výpočet symetrické a asymetrické horní a spodní výztuže

• křivka kapacity pro ohyb axiální silou, kontrola stávající výztuže

• počáteční nedokonalosti a účinky druhého řádu na sloupy

• výpočet vzpěrné délky pro rámové sloupy

• smykově-axiální síla a smykově-torzní interakce

• výpočet optimálního úhlu pro návrh smyku

• profesionální výpočtová zpráva ve formátu HTML

rc expert
Steel Expert EC (Ocelové prvky)  

Návrh ocelových prvků s různými tvary pro axiální sílu, biaxiální ohyb, smykovou sílu a kroucení. Klasifikace průřezů, návrh elastických a plastických průřezů, návrh prvků pro axiální, bočně-torzní a kombinované vzpěry, podle Eurokódu:

• odlišné typy tvarů: L, T, H, I, C, obdélníkový, kruhový, dutý

• za tepla válcovaná, svařovaná a za studena tvarovaná ocel

• bohatá knihovna s mnoha standardními průřezy– IPE, IPN, HE, EA, UA, UPE, UPN, SHS, RHS, CHS¬

• přesný výpočet vlastností průřezů s polem pro zešikmění a zaoblení

• více případů zatížení a import kopírování – vkládání z externích programů

• klasifikace průřezů pro lokální vzpěr

• plastický návrh pro třídu průřezu 1 a 2

• výpočet vzpěrné délky pro rámové sloupy

• pokročilá analýza bočního kroucení vzpěry pro aktuální schéma ohybu a polohu zatížení

• profesionální výpočtová zpráva ve formátu HTML

steel expert
PMM Expert  

Návrh železobetonových sloupů s libovolnými tvary pro kombinovaný tlak/tah a dvouosý ohyb, podle Eurokódu:

• pokročilý editor grafických průřezů a knihovna průřezů kompatibilní s modulem Column Expert

• návrh pro přesné umístění prutů výztuže

• vícenásobné průřezy a vícenásobné zatěžovací stavy v jedné relaci

• počáteční nedokonalosti a účinky druhého řádu

• parabolicko-lineární diagram deformačního napětí pro beton a lineárně-plastický diagram pro ocel

• rychlé a stabilní numerické algoritmy pro analýzu komplexních tvarů

• interakční diagramy tlak-ohyb (Pu-Mu) a ohyb-ohyb (Mux-Muy)

• profesionální a kompaktní zpráva ve formátu HTML

pmm expert

Nový komentář

* (Povinné)

ZWSOFT CZ - oficiální zastoupení společnosti ZWCAD Software Co., Ltd. (Všechny loga a názvy jsou majetkem společnosti ZWCAD Software Co., Ltd.)
×

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info